Tilsyn

Møt alle krav med IS Safe

CGIs tilsynsløsning for nettselskaper, IS Safe, er et effektivt og fleksibelt verktøy som støtter Det lokale El-tilsyn (DLE) i det daglige arbeidet. IS Safe brukes i dag av de største DLE-selskapene i Norge.

Nettselskaper har en rekke lover og krav å forholde seg til, og mange er pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Vår tilsynsløsning IS Safe innfrir alle disse kravene, og er et effektivt og fleksibelt verktøy for å støtte DLE i det daglige arbeidet. IS Safe brukes i dag av de største DLE-selskapene i Norge.

IS Safe er en intuitiv, moderne og fremtidsrettet webapplikasjon, og er integrert med resten av løsningsporteføljen (IS Suite) vi leverer til energibransjen. Kravene til integrasjon mot andre systemløsninger vil øke i tiden som kommer, og IS Safe er bygget opp for å møte disse kravene.

Feltløsningen IS Safe Mobil er fullintegrert mot webløsningen IS Safe, og kan brukes på nettbrett eller smarttelefoner i både online- og offline-modus.