Smart Metering - Smart måleravlesing

Er du forberedt?

Energisektoren i Norge er i endring. Med innføringen av nasjonal datahub, og utviklingen innen avanserte målesystemer (AMS) og Smart Grid vil det komme stadig nye krav. Sluttkunder produserer mer og mer strøm selv, og ønsker å bruke energien mer bærekraftig i hjemmet og i hverdagen ellers.

AMS har som mål å gi sluttkundene økt bevissthet rundt eget forbruk. Sammen med et nasjonalt datanav skal innføringen av AMS åpne for at tredjepartsleverandører kan tilby forbrukerne tjenester og produkter som gjør hverdagen mer miljøvennlig og energieffektiv ved å øke utnyttelsen av energien uten å øke forbruket.

CGI arbeider proaktivt med å tilrettelegge løsninger, infrastruktur og tjenester slik at våre kunder i energibransjen skal stå rustet til å møte dagens og fremtidens krav til fleksibilitet, ytelse og tilgjengelighet 24/7.

CGI er den ledende tjenesteleverandøren av Smart-løsninger i Europa. Med utgangspunkt i vår tradisjonelle energiportefølje har vi utviklet et standardisert og komplett system for forvaltning av hele AMS-verdikjeden og tilhørende tjenester. Denne plattformen og disse tjenestene, kaller vi Smart24.