Kundebehandling

Bedre kundeservice og faktureringsrutiner

Dagens mange regulatoriske endringer skaper utfordringer for nettselskaper og kraftleverandører. Nye lover og regler vil åpne opp markeder og øke konkurransen, og kunder vil kreve nye produkter og tjenester basert på rimelig energi og oversiktlig fakturering.

Med vår hjelp utnytter energiselskapene mulighetene som finnes i disse utfordringene. Vi bidrar til forbedring av kundeservice og faktureringsrutiner, noe som gjør at energiselskapene oppnår bedre resultater og marginer. 

CGI utvikler og leverer skreddersydde løsninger som sikrer overgangen til et mer komplekst og samkjørt faktureringssystem. Vi har innsikt i de stadig nye kravene til endring i offentlig forsyning og strømleveranse, og gjennom løsninger som støtter den nødvendige fleksibiliteten, bistår vi energiselskapene med å takle endringene.

Smarte målere og smarte nett er fremtiden for bærekraftig energi, og nødvendige verktøy for videre leveranse i de kommende årtier. CGI leverer plattformbaserte KIS-løsninger til nærmere 140 selskaper i energisektoren i Norden. I Norge leverer vi IS Suite, som omfatter hele verdikjeden for måling, avregning, fakturering, innkreving og tilsyn. IS Suite er klargjort og testet for å møte fremtidens krav.