Utilities

Løsninger som møter endringer og nye markedskrav

Energibransjen er i stadig utvikling som følge av deregulering, klimafokus og innføring av AMS. Samtidig øker konkurransenivået i markedet. Nettselskaper og kraftleverandører må håndtere større datamengder, og sluttkundene får flere valgmuligheter.

CGI hjelper sine kunder med å utnytte disse endringene på best mulig måte. Vi har mer enn 30 års erfaring som leverandør av KIS-systemer og totalløsninger til energibransjen i Norge. Dette har gitt oss en bred og dyp kjennskap til markedet som reflekteres i våre løsninger. Vi har høy ekspertisekunnskap innen kundebehandling, fakturering, Smart Grid og håndtering av de nye kraftmarkedene.

I Norge er CGI førstevalget som løsningsleverandør og systemintegrator for mange ledende energiselskaper. Rundt 100 av våre medarbeidere er dedikert kun til energibransjen, og alle fokuserer på innovasjon og effektivitetsforbedringer, gode brukeropplevelser og verdiskapning for våre kunder.

Løsningene leveres sammen med rådgivende tjenester, systemintegrasjoner og tjenester for outsourcing av drift og forretningsprosesser.

Vi leverer:

  • Markedsledende faktureringsløsninger for nettselskaper og kraftleverandører
  • Internasjonalt anerkjent løsning for meldingsutveksling
  • Løsninger for innsamling og overvåking av data tilpasset kravene i AMS-forskriftene
  • Portalløsninger for sluttkundene
  • Datavarehus-løsninger for intuitiv rapportering
  • Systemintegrasjoner
  • Rådgivningstjenester
  • Driftstjenester (ASP)
  • Tekniske tjenester

Vi tilbyr også tilleggsløsninger som Microsoft CRM og Sharepoint