CGI Global 1000

Vi lytter. Vi innoverer. Vi leder. Vi leverer.

Hvert år gjennomfører CGIs konsulenter en rekke samtaler med senior forretnings- og IT-ledere for å diskutere forretnings- og IT-trender som påvirker deres organisasjoner.

I 2016 snakket vi med over 1000 ledere i 10 bransjer fra 20 land. Resultatene bekrefter at organisasjoner fortsetter å fokusere på å bli digitale virksomheter. De beveger seg hurtig fra å arbeide med ulike separate digitale prosjekter til å fokusere på en bredere digital transformasjonsprosess gjennom modernisering og sammenkobling av eksisterende systemer til en digital virksomhet og forretningsmodell.

Ta del i resultatene

Vi inviterer deg til å ta del i innsiktene fra årets CGI Global 1000 og høre mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift på den digitale reisen. Kontakt oss for et personlig møte for å diskutere resultatene nedenfor.


Forbrukere og borgere forventer sømløs og personlig kontakt med både privat og offentlig sektor i den digitale verden. Resultatet av CGI Global 1000 viser fem globale trender som understreker kundenes behov for å akselerere den digitale transformasjonen.

 1. Forbrukernes digitale adferd får større innflytelse
 2. Sikkerhet er i ferd med å bli en viktig differensiator
 3. Byrden av regulatoriske krav øker
 4. Behovet for strukturell forandring av forretningsmodellene vokser
 5. IT er ikke lenger bare et redskap, men en drivkraft for forretningsutvikling

De fem globale trender peker på et økende behov for våre kunder til å endre seg til digitale organisasjoner. Dette leder til følgende fem forretningsprioriteringer:

 1. Forbedre kundeopplevelsen
 2. Samarbeide internt og etablere partnerskap / eksterne anskaffelser
 3. Få ny innsikt om kunder og forretning for raskere og bedre beslutninger
 4. Beskytt din organisasjon fra cyber og andre trusler
 5. Optimaliser og moderniser for å redusere kostnadene ved å drive virksomheten (for eksempel gjennom automatisering)

Innsikten fra CGI Global 1000 peker mot utvikling av to IT-organisasjoner – én med fokus på modernisering av gamle prosesser og systemer, og en annen som forvandler virksomheten til en digital organisasjon. Ledere av både kjernevirksomheten og IT forsøker å løse disse behovene gjennom fem IT-prioriteringer:

 1. Skape innsikt om kunder og forretning for raskere og bedre beslutninger
 2. Utvikle helhetlige digitale prosesser i sanntid
 3. Beskytte organisasjonen fra cyber og andre trusler
 4. Effektivisere og modernisere IT for å redusere kostnadene ved å drive virksomheten
 5. Innføre nye leveransemodeller (f.eks. SaaS, PaaS, cloud, outsourcing)

Kontakt oss for å høre mer om resultatene av CGI Global 1000 og hva dette betyr for din bransje. Vi kan fortelle hvordan vi har hjulpet våre kunder med å redusere sine kostnader gjennom transformativ outsourcing og hvordan vi bistår med strategi og planer for å utvikle digitale organisasjoner. Vi viser gjerne også hvordan CGI og våre partneres programvare kan være med å fremskynde transformasjonen.


Les mer om hvordan vi ser på digital transformasjon

Se vår globale nettside om Global 1000 Insights