Cloud Computing

På vei mot skyen? Vi kan veien.

Skytjenester gir helt nye muligheter. Med nesten ubegrenset lagringskapasitet, kostnadseffektivitet og skalerbarhet, kan skyløsninger løse mange av de IT-utfordringene bedrifter står ovenfor.

Overgangen til nettskyen kan være krevende. CGI skiller seg ut fra andre nettskyleverandører fordi vi, basert vår fagekspertise og breddekunnskap innen IT-infrastruktur og outsourcing, kan tilby den påliteligheten og de tjenestene din virksomhet trenger for å utnytte alle fordelene ved en nettskyløsning.

Med vår helhetlige nettskyløsning får du en vellykket overgang til, og sømløs integrasjon med, dine eksisterende IT-løsninger. Våre løsninger er innovative, fleksible, kostnadsbesparende og utformet for å oppfylle de strengeste kravene fra privat og offentlig sektor. Viktige stikkord er innebygd sikkerhet, god tilgjengelighet og optimal ytelse.

Med våre løsninger er du trygg på at datasikkerheten er ivaretatt. Infrastrukturen og tjenestene er eid av CGI, og dataene oppbevares i Norge.

Ved implementering av vår lokale skytjeneste trenger du ikke bekymre deg for langvarig driftsopphold i virksomheten. Produkter og prosesser er standardiserte, noe som effektiviserer og forenkler implementering og endring. Med et tastetrykk kan du blant annet oppdatere og legge til applikasjoner og brukergrupper. Våre løsninger er skalerbare, og kan enkelt tilpasses virksomhetens behov både i dag og i fremtiden.

Vårt nære samarbeid med Microsoft gir deg tilgang til deres globale løsninger og til en hver tid oppdatert programvare. Du får tjenester med forutsigbare kostnader basert på reelt behov og forbruk.