Business intelligence – Big Data

Mer innsikt gir bedre beslutninger

Mange selskap sitter på enorme mengder data. Utfordringen er å knytte disse til forretningsstrategien og å skape merverdi. Det samme gjelder for offentlige organisasjoner. Hvordan kan for eksempel data om innbyggerne brukes til å forbedre driftsytelsen og levere bedre tjenester?

Med CGIs business intelligence-rammeverk øker nytteverdien av dine data. Vi har over 4000 fagfolk som jobber med business intelligence og informasjonsstyring i alle sektorer verden over. Vi kan bidra til å forbedre driften, oppnå bedre kontakt med brukere og kunder samt konkurrere mer effektivt i dagens forretningsmiljø.

Det ligger et betydelig konkurransefortrinn i smarte og systematiske dataanalyser. CGI tilbyr en rekke tjenester som gir mer innsikt som igjen gir bedre beslutninger: 

Vi hjelper våre kunder med å:

  • få kontroll over de store datakildene virksomheten har til rådighet, og utnytte dem til prediktive modeller og innsikt virksomheten trenger
  • tilpasse teknologien, menneskene og prosessene i virksomheten for å fremskaffe bedre informasjon til lavere kostnad
  • bedre planlegging, overvåking og administrasjon av en organisasjons resultater få økt forståelse av virksomheten gjennom analyse av data. Alle brukere i en virksomhet kan med hjelp av CGI søke, analysere og utforske data på en svært intuitiv måte
  • strømlinjeforme strategiplanlegging ved å integrere datagrunnlaget med finansiell og operasjonell planlegging. Du vil forbedre nøyaktigheten og samtidig redusere planleggingssyklusen fra måneder til dager
  • integrere nye datasystemer og migrere data. Vi har utviklet en strategi for datamigrering som vil minimere nedetid, kvalitetssikre data, muliggjøre roll-back og legge til rette for eksisterende eller nye typer data
  • samkjøre all kundedata med sanntidsinformasjon fra sosiale medier for fullt ut å forstå kundenes holdninger og atferd
  • handle ut fra denne forståelsen for å øke salget og beholde flere verdifulle kundeforhold
  • innføre masterdataløsninger. Det er en stor fordel å kunne forholde seg til én sannhet, ett kundenummer for en kunde, ett produktnummer for ett produkt osv. Dette gir bedre oversikt, kontroll og reduserer antall feilsituasjoner