Systemintegrasjon

Vi integrerer systemer og applikasjoner for optimalisering av din virksomhet

Selskaper og organisasjoner forbedrer sine resultater ved hjelp CGIs tjenester for systemintegrasjon. Vi designer, utvikler og integrerer systemer og applikasjoner for optimalisering av virksomheten.

Som leverandør av hele spekteret av IT-tjenester har CGI bransjespesifikk fagkunnskap om kundenes teknologimiljøer, slik at vi, i tillegg til å gi råd, også kan implementere og administrere løsningene. Tjenestene våre støttes av CGIs skreddersydde globale leveransestrategi som sikrer merverdi og den nødvendig ekspertise.

Etter mange tiårs erfaring med samkjøring og optimalisering av systemer og applikasjoner har CGI tilegnet seg spesialkompetanse innen systemintegrasjon.

Vi kan hjelpe din organisasjon med å:

  • skape verdier gjennom effektiv utnyttelse av store data- og kundeanalyser
  • sørge for datatilgjengelighet, effektiv respons på forespørsler fra sluttbrukere og tilrettelegging for en stadig voksende infrastruktur
  • effektiv integrasjon av applikasjoner
  • samkjøre personalressurser, prosesser og infrastruktur for å bygge opp en mer effektiv arkitektur
  • gjøre kritiske data mer tilgjengelige i hele organisasjonen, og derigjennom bidra til å forbedre effektiviteten, produktiviteten samt redusere kostnader og risiko
  • få maksimalt ut av investeringene i ressursplanlegging og ERP-programvare fra tredjepart gjennom mobile løsninger, øke produktiviteten, gi bedre tilgang til tjenester og styrke kundelojaliteten