Enterprise Content Management (ECM)

Effektiviser drift og spar ressurser

Opplever du operativ ineffektivitet i dine forretningsprosesser? Mangler du en reell strategi for effektivt å kunne håndtere informasjonsmengden? Krever kundene eller brukerne informasjon raskere enn noensinne? CGIs ECM-tjenester kan være løsningen.

Målet med ECM er at du og dine kollegaer ikke skal lete etter informasjon, men bruke den for å skape merverdi i virksomheten. Våre ECM-løsninger omfatter IT-systemer som bidrar til å forvalte, vedlikeholde, lagre, arkivere, og videresende informasjon knyttet til forretningsprosesser – i tillegg til velprøvde strategier og metoder som legger til rette for kontroll over virksomhetskritisk informasjon.

På grunnlag av dette hjelper vi bedriften med å organisere og lagre informasjon. Med integrerte og strømlinjeformede prosesser blir relevant data mer tilgjengelig på tvers av virksomheten. Resultatet er forenklet gjenfinnbarhet, forbedret ytelse, økt produktivitet og redusert kostnad og risiko.

CGIs tilnærming

CGI har levert hundrevis av ECM-tjenester globalt, og har strategiske allianser med flere ledende leverandører av ECM-systemer. Vår ekspertise inkluderer virksomhetsportaler på SharePoint-server, brukeropplevelser, bildebehandling, forretningsprosesser, arkivbehandling, web content management og «Jobb smartere»-metodikken. En innføringsprosess sørger for tilpasning til hver enkelt virksomhets måte å drive forretninger på, med fokus på sentrale forretningsmål og relevant opplæring.

ECM-kjernetjenester:

  • Strategi: Vi bidrar til å utforme en helhetlig tilnærming til behandling av virksomhetens innhold, fra programvare til funksjonelle mål og tidsplaner.
  • Kjernefunksjonalitet: Vi jobber med kundene for å implementere et komplett utvalg av beste praksiser for å dekke bedriftens behov.
  • Microsoft SharePoint: Vi tilbyr tilpasning av SharePoint basert på beste praksis for CGI og industrisegmentet. Vi har lang erfaring med virksomhetsportaler på SharePoint.