Virksomhetsarkitektur

Heldekkende IT-arkitektur tilpasset din virksomhet

CGI tilbyr et heldekkende spekter av tjenester innen virksomhetsarkitektur, fra strategikonsultasjon til implementering.

Strategikonsultasjon

Gjennom våre tjenester knyttet til strategirådgivning hjelper vi kundene med å tilpasse forretningsstrategien til en egnet virksomhetsarkitektur. Etter å ha definert behovene, som blant annet innebærer at forretningsdrivere blir integrert i en teknologiplan, vi bidrar med å utvikle en strategi for virksomhetens utnyttelse av teknologi. Dagens og fremtidige krav til virksomhetsarkitektur blir identifisert, i tillegg til tekniske og organisatoriske problemstillinger som det må tas hensyn til. Den strategiske planen vil også kunne utvides til å omfatte data- og applikasjonsarkitektur.

Arkitekturdesign

Vi omsetter deretter virksomhetsarkitekturstrategien til tekniske designkrav. Økonomien i etablert teknologi vurderes opp mot ny med tanke på tekniskrisiko og markedsrisiko. Den foreslåtte arkitekturen presenteres vanligvis både som et konsept og gjennom modeller som visualiserer innvirkning på forretningsytelse. Forretningsytelsen defineres av faktorer som drifts – og investeringskostnader, systemers tilgjengelighet samt i hvilken grad virksomhetsarkitekturen kan understøtte eksisterende forretningsstrategi og tilpasses for å støtte nye trender.

Driftsvurdering

CGI utfører både revisjon og risikoanalyser. Disse inkluderer en omfattende analyse av kapasitet, ytelsesnivåer og beredskaps- og sikkerhetsplaner. Vurderingene brukes blant annet til å identifisere tekniske og organisatoriske problemstillinger, rangere disse og foreslå strategier for forebygging.

Implementeringsplanlegging

Vi støtter implementeringsprosjekter hele veien, fra ekspertrådgivning gjennom alle fasene av implementasjonen, til administrasjon av detaljerte migrasjons- og utrullingsstrategier på vegne av kundene.

CGIs tjenester innen virksomhetsarkitektur bidrar til:

  • Lavere systemintegrasjonskostnader i fremtiden
  • Enklere systemarkitektur
  • Raskere implementering av nye systemer
  • Reduserte kostnader
  • Støttet forretningsprioritet