Smart24

Møter morgendagens krav til smartere energihverdag

Energisektoren i Norden er i kontinuerlig endring, og i fremtiden vil mer av forbruksenergien komme fra fornybare kilder. Sluttkundene vil selv kunne produsere strøm og bruke energien mer bærekraftig, flere transportmidler vil benytte elektrisitet i stedet for fossilt brensel, og i løpet av få år vil alle hjem i Norge få dagens måleapparat erstattet av mer avanserte målere (Advanced Metering Systems, AMS).

Med utgangspunkt i vår tradisjonelle energiportefølje har vi utviklet Smart 24, et standardisert og komplett system for forvaltning av hele AMS-verdikjeden og tilhørende tjenester.

Smart24-tjenesteplattform gir energiselskaper tilgang til kompetansen, infrastrukturen og løsningene som er nødvendige i en AMS-hverdag. Energiselskaper kan slippe å ta hele ansvaret for investeringene AMS-forskriften krever, og overlate dette til oss. I tillegg inkluderer Smart24 ulike tjenester for outsourcing av forretningsprosesser. Det innebærer at vi tar ansvar for alt fra programvaresupport og – støtte, vikartjenester og støttefunksjoner til energiselskapenes kundesentre. Slik får våre kunder alltid tilgang til oppdaterte versjoner av sine forretningskritiske løsninger, i tillegg til den nødvendige kompetansen for å støtte og drive disse. Konseptet gir stor fleksibilitet for energiselskap av alle størrelser.

CGI er den ledende tjenesteleverandøren av Smart-løsninger i Europa. Vi har ekspertisen og erfaringen som skal til for å hjelpe sektoren til en smartere hverdag, og vi jobber tett med kunder og partnere for å møte kravene fra forbrukerne om bærekraftig energi og økonomi.