License2Share (L2S)

Informasjonshåndtering i oljebransjen

L2S er et nettskybasert system for de som jobber i utvinning- og produksjonsdelen av oljeindustrien. Med L2S får de ett verktøy for håndtering av all informasjon, deriblant myndighetskorrespondanse og lisensadministrasjon. Nøkkelinformasjon lagres ryddig gjennom hele lisensens livssyklus, og sikrer at alle myndighetskrav og regulativer oppfylles. Krav til samarbeid og informasjonsflyt mellom operatører, partnere og andre interessenter ivaretas av L2S.

Fordelene ved bruk av L2S inkluderer:

  • effektiv samhandling i fellesforetaks («joint venture’s») administrative prosesser
  • økt dataintegritet, synlighet, tilgang og sikkerhet
  • innholdsforvaltning av ulike dokumenttyper gjennom hele lisensens livssyklus
  • smidig informasjonsdeling
  • forbedret styring, samt fleksibilitet for å ivareta myndighetskrav
  • brukervennlig, med samme brukergrensesnitt for alle brukere