Olje- og gassbransjen

Fokuser på kjernevirksomheten – overlat infrastrukturen til oss

Olje- og gasselskapene står overfor en rekke utfordringer, som økte kostnader knyttet til leting og produksjon, ustabile råvarepriser, miljøhensyn og endringer i regelverk. I tillegg er olje- og gasselskaper under press for å levere tjenestene raskere, samkjøre aktiviteter og miljøer for å øke effektiviteten, redusere kostnadene og få raskere avkastning av investeringene.

Disse utfordringene, kombinert med behovet for å utvide sentral administrasjons- og IT- infrastruktur, kan lett føre til redusert fokus på kjernevirksomheten. Hvordan olje- og gasselskapene takler disse utfordringene, har direkte innvirkning på lønnsomheten.

I mer enn 20 år har CGI hjulpet olje- og gasselskaper over hele verden med å fokusere mer på kjernevirksomheten og mindre på infrastruktur. I løpet av disse årene har vi bygget opp verdifull kunnskap om rammebetingelser, programvareløsninger, problemer og forventninger i olje og gass-sektoren.

I det norske markedet nyter vi godt av dette erfaringsgrunnlaget, samtidig som vi utvikler vår egen lokale kunnskapsbase og leverer tjenester innen flere områder:

  • Servicedesk til en av de store globale aktørene
  • IT-outsourcing og AM-tjenester til petrotekniske applikasjoner som Petrel og Eclipse
  • Samarbeidsløsning til alle operatører på norsk sokkel – License2Share

Global erfaring og kompetanse

På globalt nivå leverer vi en rekke tjenester basert på egenutviklede løsninger, samtidig som vi leverer generelle IT-tjenester til alt fra små lokale olje- og gassleverandører til de største aktørene.

  • Foretrukken global leverandør for tre av de seks største oljeselskapene
  • Administrerer hele E&P-applikasjonsporteføljen for våre globale klienter
  • Leverandør av tjenester knyttet til drivstoffbetalingskort med en omsetningsverdi på mer enn 90 milliarder USD per år
  • Mer enn 2000 fagfolk som arbeider for våre kunder innen olje og gass i oppstrømsvirksomhet og detaljsalg 24 steder rundt om i verden
  • Leverer miljøløsninger innenfor HMS, eiendomsforvaltning, løsninger for hydrokarbonregnskap og mye mer