Offentlig sektor

Utvikling av offentlig sektor

Over hele verden møter offentlig sektor økende krav om enkel og sikker tilgang til digital informasjon og tjenester. Samtidig med krav om at offentlige tjenester skal være åpne og transparente, skal ressursbruk og kostnader reduseres.

Siden 1976 har CGI hjulpet over 2000 offentlige virksomheter til å forbedre sine tjenester og øke effektiviteten gjennom vellykkede digitale transformasjonsprogrammer.

Dette inkluderer:

 • Digitalisering av offentlig sektor– skape bedre innbyggerdialog samtidig som driften effektiviseres og kostnader reduseres.
 • Future cities and regions – forbedre levevilkårene gjennom å skape fruktbare, tryggere og mer bærekraftige fellesskap
 • Smart forsvar – bistå militære organisasjoner med å utnytte dagens investeringer samtidig som de kan dra nytte av nye ideer og velprøvde teknologier

Vår kompetanse innen offentlig sektor fokuserer på utdanning, forsvar og etterretning, helse og sosiale tjenester, offentlig sikkerhet, skatt og innkreving, romfart, m.m.

CGI bistår også offentlig sektor med sikring av sensitive data, innsikt gjennom dataanalyse og transformere systemer og støttefunksjoner ved innovativ anvendelse av digitale teknologier som skytjenester, mobilitet  og tingenes internet.

I Norge samarbeider CGI med kommuner og fylkeskommuner samt store statlige virksomheter. I dag leverer vi:

 • Digitalt læringsmiljø for over 80 000 elever og 10 000 lærere i Osloskolene
 • Tidsregistreringssystem for halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner
 • Portal for innlevering av selvangivelser, bestilling av skattekort og distribusjon av skattelister

Global erfaringer og kompetanse

 • I løpet av de siste 10 årene har vi levert løsninger for den høyere påtalemyndighet i England og Wales slik at de har kunnet håndtere mer enn 15 millioner tiltaler.
 • Vi har utviklet en mer tilgjengelig og kundefokusert tjeneste for over 55 millioner amerikanske helseforsikringstakere.
 • CGI har levert Burgernet i Nederland, et samhandlingsnettverk mellom politi, virksomheter og innbyggere som med over 1,5 millioner deltakere over hele landet har blitt en stor suksess.
 • CGIs løsninger har bistått amerikanske skattemyndigheter med å inndrive 5 milliarder dollar i tilleggsinntekter.
 • CGI leverer systemer som produserer værsatellittbilder og -data som dekker en befolkning på over 3 milliarder mennesker over hele Europa, Asia-Stillehavet og Afrika.