Offentlig sektor

Utvikling av offentlig sektor

GCI har nesten 40 års internasjonal erfaring fra offentlig sektor. Gjennom årene har vi hjulpet over 2000 offentlige virksomheter i 15 land innen statlige, regionale og lokale myndigheter.

I Norge samarbeider CGI med kommuner og fylkeskommuner samt store statlige virksomheter, deriblant justissektoren. I dag leverer vi:

  • Digitalt læringsmiljø for over 80 000 elever og 10 000 lærere i Osloskolene
  • Tidsregistreringssystem for halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner
  • IKT-løsning for samtlige domstoler fordelt på mer enn hundre steder i Norge
  • Portal for innlevering av selvangivelser, bestilling av skattekort og distribusjon av skattelister

Offentlige virksomheter samarbeider med oss for ​​å utvikle fleksible, sikre og mobile løsninger som dekker både dagens og morgendagens utfordringer.

Global erfaring og kompetanse

  • Vi tilbyr strategisk støtte for offentlige virksomheter ved hjelp av teknologier som cloudcomputing. I 2013 ble CGI kåret til ”Company of the Year Award in Government Cloud Solutions” av Frost & Sullivan
  • CGIs løsninger bidrar daglig til å stanse 43 millioner cyber-angrep på nettverk og infrastruktur innen forsvar og etterretning
  • CGI-utviklede nettsteder og portaler gir over 48 millioner helseforsikringstakere i USA tilgang til forbrukerinformasjon
  • Samarbeidsnettverket mellom politi og innbyggere i Nederland har over én million brukere i 328 kommuner
  • Seks amerikanske stater har inndrevet over $ 2.5 billioner i ekstra skatter og avgifter ved hjelp av våre løsninger