Infrastrukturtjenester

Til det beste for din IT-infrastruktur

Global konkurranse, nye bestemmelser, skiftende kundekrav, begrensede ressurser, utfordringer knyttet til kapasitet og budsjettrammer – det er nok å henge fingrene i. Derfor burde du slippe å bekymre deg for infrastrukturen. Den kan du overlate til oss.

Vi tilbyr teknologien, prosessene og ekspertisen som din bedrift eller organisasjon trenger for å omorganisere IT-infrastrukturen, og dermed oppnå høyere effektivitet, kostnadsreduksjon og andre strategiske virksomhetsmål.

Ved bruk av nettskyløsninger, grønne datasentre, virtualisering og døgnkontinuerlig mobilitet, holder CGI tritt med markedets trender og krav. Vår teknologi- og bransjeekspertise fremmer nyskaping og driftsmessige forbedringer, blant annet gjennom et bredt utvalg av løsninger og en samarbeidsmodell som vektlegger langsiktighet, kontinuerlig forbedringer og innovasjon.

Kompetanse og fagkunnskap

  • Kvalitet: CGIs resultatbaserte leveransemodell og strenge styringsrammer gir deg resultatene du forventer
  • Valgmuligheter og fleksibilitet: CGI tilbyr et bredt spekter av nyskapende, IP-baserte løsninger utviklet for kunder av alle størrelser, og som kan tilpasses deres unike behov
  • Kreativitet som handelsvare: CGI er bransjeledende gjennom våre kostnadseffektive, nyskapende og energieffektive tjenestesentre