Full IT-outsourcing

Overlat administrasjon av den daglige IT-driften til oss

Det er mye å vinne på å overlate administrasjon av den daglige IT-driften til andre, en løsning stadig flere bedrifter velger. Med CGIs modell for full IT-outsourcing tar vi oss av den daglige IT-driften, mens du og din bedrift har full kontroll over den overordnede IT-strategien. Dere fokuserer på å tilpasse IT-strategiene til organisasjonens forretningsmål - vi i CGI sørger for en optimal, høyeffektiv og pålitelig daglig drift, samtidig som vi holder kostnadene nede.

God og effektiv IT-drift forutsetter store og løpende investeringer i teknologi, systemer, infrastruktur og administrasjonsverktøy. Med CGIs heldekkende IT-outsourcing, en leveringsmodell vi har perfeksjonert gjennom flere tiår, får din bedrift til en hver tid tilgang til de aller beste løsningene.

Ved å overlate den daglige administrative IT-driften til oss, nyter bedriften godt av følgende fordeler:

  • betydelige besparelser og kontroll over strategiske IT-funksjoner
  • forutsigbarhet, gjennomsiktighet og kontroll over kostnadene
  • skreddersydde løsninger basert på virksomhetens behov
  • bruk av beste praksis, styringsprinsipper, verktøy og rutiner som forbedrer tjenester, prosjekter og produktivitet
  • tilgang til fagressurser og kompetanse som tilfører bedriften verdi og stabilitet
  • tilgang til et bredt spekter av teknologi-, bransje- og domeneekspertise gjennom CGIs IP-baserte løsninger og bransjekunnskap
  • frigjøring av medarbeidernes tid og ressurser til prosjekter som er tettere knyttet til organisasjonens kjernevirksomhet