IT-outsourcingtjenester

Reduserte og forutsigbare IT-kostnader, lavere risiko og beste praksis

Med CGIs IT-outsourcingtjenester får bedriften mer strategisk IT-bruk, reduserte driftskostnader og lavere risiko – uten å gå på akkord med tjenestene som leveres til sluttbrukerne og deres kunder.

Med vår Managed Services-modell, som bygger på beste praksis for IT-styring, påtar vi oss fullstendig ansvar for leveransen. Vi er en komplett leverandør av IT-tjenester, og administrerer driften strengt, med fokus på kvalitet og optimalisering til konkurransedyktige priser. Vårt leveranseapparat setter kvalitet, ansvar og ledelse i høysete.

Vi tilbyr:

  • pris basert på fastsatte mål og forutsigbare kostnader
  • fokus på langsiktig samarbeid basert på tillit og åpenhet
  • global leveransemodell som legger vekt på nærhet til kundene og lokal tilstedeværelse
  • komplett tjenestetilbud som dekker hele IT-leveringskjeden
  • nøyaktig kunnskapsoverføring og administrasjon som øker kundenes produktivitet
  • fokus på styring og proaktiv administrasjon

Tilbakemeldinger fra kunder viser at:

  • vår globale kundetilfredshet er på 9,1 av 10, basert på signerte kundevurderinger
  • vi har et tjenestenivå i verdensklasse, oppnådd eller overgått i 98 prosent av tilfellene
  • 95 prosent av våre globale prosjekter er levert til rett tid og pris