HR & Payroll Services

WinTid

Vårt system for tidregistrering sparer tid, reduserer kostnader og gir bedre oversikt

Oppfølging av tilstede- og fraværstid krever mye av ledere i en travel arbeidshverdag. Med oppfølgingsverktøyet WinTid får de med personalansvar god oversikt over arbeidstid – deriblant fravær, tilstedetid, fleksitid og prosjekter – i ett system. Systemet er enkelt og oversiktlig å bruke, og brukere kan føre timer fra mobil, nettbrett eller pc.

WinTid er integrerbart med andre relevante systemer for lønn, og personalforvaltning.Systemet er blant annet utviklet i henhold til lovpålagte regler knyttet til sykefravær, så sykefraværsprosessen støttes med innlagte påminnelser. Fordi WinTid er direkte integrert mot Altinn, skjer rapportering skjer med et tastetrykk.

Vår erfaring og ekspertise

WinTid

  • brukes av over 280 000 daglige brukere og er med dette Norges største timeregistreringssystem
  • er et bransjeuavhengig system og passer for selskaper i alle størrelser
  • har blitt utviklet over lang tid. I CGI har vi jobbet med ressursstyring og systemer for oppfølging og registrering av tid i mange tiår, og har den erfaringen som trengs for å forstå våre kunders behov
  • har blitt utviklet for det norske markedet, og den utvikles kontinuerlig i henhold til de tilbakemeldinger vi får fra våre mange brukere.