Cybersecurity

Vurder risikoen, beskytt datasystemene og vær trygg

Både næringslivet og offentlige virksomheter står overfor en stadig mer digitalisert hverdag. Og med mer digital informasjonsutveksling følger større risiko. Virkeligheten i dag er at det ikke finnes noen «vanntett» sikkerhetsløsning, og selv de mest påpasselige organisasjonene kan bli rammet. Likevel ønsker publikum og kunder forsikring om at dataene deres er trygge.

Mange større selskap benytter seg av CGIs ekspertise for å bygge sikkerhet inn i alle sider av driften: fra infrastruktur og nettverk til mobilapplikasjoner, medarbeideropplæring og forretningskontinuitet. I samarbeid med kundene våre vurderer og analyserer vi mulig risiko. Vi overvåker trusler løpende og i sanntid, etablerer de nødvendige forsvarsmekanismene og sørger for kontinuerlig drift, selv under sikkerhetshendelser.

I CGI er sikkerhet en del av alt vi gjør. Vi bruker en forretningsfokusert tilnærming på alle nivåer, fra analyser til å overholde regler på policy og arkitektur. Vårt heldekkende tilbud omfatter konsulentvirksomhet og opplæring, integrasjon og implementering, administrerte tjenester og forsikringstjenester mot sikkerhetshendelser.

Samarbeid globalt, handling lokalt

Gjennom vårt globale nettverket, Security Operations Centers, har vi en 360 graders oversikt over trusler på tvers av sektorer og geografiske områder. Sikkerhetsteamene våre identifiserer og benytter hele tiden avanserte løsninger for å vedlikeholde hypermoderne infrastrukturer. Den globale fagkunnskapen vår hjelper oss å forutsi og bekjempe nye angrep, og førstelinjeforsvaret vårt gjenspeiler denne kunnskapen.

Vi har investert tungt i sertifikatene våre og samarbeider tett med internasjonale sikkerhetsorganisasjoner og standardiseringsorganer. CGI er en av få leverandører med tre akkrediterte fasiliteter for sikkerhetssertifisering – i Canada, Storbritannia og USA, inkludert den verdensberømte CGI Federal Cyber Innovation Lab.

Vårt arbeidet i privat og offentlig sektor i Europa, Nord-Amerika og Sørøst-Asia gir oss en forståelse av sikkerhet på nett fra alle vinkler – teknologisk, forretningsmessig og juridisk. Truslene er globale, men de lokale kravene varierer. Som lokal sikkerhetspartner forstår vi det lokale miljøet og kan være raskt på plass for å håndtere hendelser. Målet vårt er å gi kundene ro til å fokusere på det viktigste – å betjene klienter eller utvide virksomheten.

Erfaring og fagkunnskap

  • Som CPAs (Canadian Payments Association) betrodde samarbeidspartner bidrar vi daglig til at over 170 milliarder dollar blir avregnet trygt og sikkert gjennom sammenslutningens systemer.
  • Vi har utviklet og støtter over 9000 biometriske systemer og enheter på mer enn 100 steder verden over og håndterer over 4 millioner biometriske datasett for det amerikanske forsvaret.
  • CGI er den første store leverandøren som har driftstillatelse fra Federal Risk Authorization and Management Program (FedRAMPSM) Joint Authorization Board (JAB) i USA til å levere nettskytjenester til samtlige føderale organer.