CGI CommunityCare360

Involvér innbyggere og helsepersonell på en helt ny måte

Befolkningen lever lenger. Kroniske diagnoser er en voksende post på det nasjonale helsebudsjettet. Samtidig øker mangelen på helsepersonell, og det er ikke kun i Norge dette er en utfordring – mange land er i samme situasjon. CGI CommunityCare360 HealthCenter kan være et hjelpemiddel til å løse disse utfordringene.

CGI CommunityCare360 HealthCenter viser data på en måte som gir mening for både pasient og helsepersonell.

Løsningen gir muligheten til å tilrettelegge bedre og rimeligere behandling, og motiverer samtidig pasienten til å ta vare på egen helse og være involvert i behandlingen. Løsningen viser alle relevante data om pasienten på ett sted og gir alle involverte parter, slik som sykehuset, fastlegen, kommunale omsorgspersoner, andre behandlere, familiemedlemmer, og selvfølgelig pasienten selv – tilgang til oversikten satt inn i konteksten av behandlingen og pasientens liv. Dermed får alle raskt og enkelt oversikt over all behandling og planer, på tvers av sektorer, for den enkelte pasient.

Kort om løsningen

  • En plattform som er tilpasset den løpende utviklingen i moderne teknologier og helseapplikasjoner.
  • Muliggjør én samlet planlegging og behandling for ulikt helsepersonell og andre involverte på tvers av sektorer.
  • Håndterer flere samtidige forløp og tar høyde for at personer kan ha flere sykdommer samtidig (komorbiditet).
  • Brukerne kan ivareta og delta aktivt i egen helse og behandling.
  • Muliggjør proaktiv behandling og overvåking av pasienter og forløp.
  • Hjelper pasienten å selv innhente data «on the fly».
  • Understøtter nasjonale og internasjonale standarder.

CGI CommunityCare360 HealthCenter benyttes sammen med oversiktsløsninger i NHS (National Health Service) i England og workflow- og som planleggingsmodul i forbindelse med hjemmebesøk av sykepleiere i Finland.

CGI samarbeider med ContinYou AS