Application management

God applikasjonsforvaltning gjør at du får mer igjen for dine IT-investeringer

Effektiv styring av IT-systemer er en forutsetning for å få mest mulig ut av investeringene og skape vekst i virksomheten. I dagens forretningsmiljø er det imidlertid ingen enkel sak å øke løsningenes effektivitet og lønnsomhet. Stramme IT-budsjetter, større IT-kompleksitet, krav til reduserte ledetider og varierende krav til forretningsdriften gjør det vanskelig å oppnå optimal utnyttelse av programvaren. CGI kan hjelpe til med dette.

Vi tilbyr komplette tjenester for applikasjonsforvaltning. Vår fagekspertise og våre velprøvde løsninger gir en vellykket utvikling, drift og videreutvikling av bedriftens it-systemer. Vi kan hjelpe deg med:

  • Outsourcing av programvareutvikling og -vedlikehold
  • Kvalitetssikring og testing
  • Oppdatering, oppgradering og migrering av programvare

Kompetanse og fagkunnskap

  • Over 35 års erfaring med applikasjonsforvaltning for store selskaper over hele verden.
  • Langsiktige samarbeidsavtaler med ledende organisasjoner i utvalgte sektorer, blant annet innen finansielle tjenester, telekommunikasjon og energi-/vannforsyning, offentlig sektor og helsevesen, produksjon, detaljhandel og distribusjon.
  • Våre selvstendige, lokale team støttes av globale ressurser, og er kjent for høy kvalitet og kundetilfredshet (9,1 poeng av 10 mulige for kundetilfredshet i regnskapsåret 2012 basert på vurderinger fra signerte kunder).