40 år og vokser fortsatt

CGI ble grunnlagt i 1976 av de da 26 år gamle gründerne Serge Godin og André Imbeau. De to startet selskapet i kjelleren til Serge med én kunde, én telefon og store ambisjoner. Sammen har de bygget opp et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsprosesstjenester, et selskap som er kjent for utmerket service og bærekraftig og lønnsom vekst. I dag består CGI av 70 000 medarbeidere fordelt på et hundretalls lokasjoner i Amerika, Europa og Asia. Med lokal og global tilstedeværelse, sterk ekspertise og en kraftfull portefølje av IT-tjenester og -løsninger, kan CGI bistå hvor som helst og når som helst.

1976–1986

I løpet av de første ti årene utviklet CGI en strategi, en modell og et sett med ledelsesprinsipper som førte til betydelig vekst, og som fortsatt styrer selskapet i dag. I løpet av denne perioden var markedet for IT-tjenester i sin spede barndom. CGI utviklet seg fra å være et konsulentselskap til et konsulent- og systemintegrasjonsselskap. Ved slutten av tiåret begynte flere av kundene å vurdere outsourcing av IT-funksjonene sine, og på bakgrunn av dette utviklet CGI en strategi for å gå inn i det spirende outsourcingmarkedet.

1986–1996

I 1986 startet CGI med å kjøpe opp outsourcingselskaper og ble børsnotert for å kunne finansiere oppkjøpene. Oppkjøpene gjorde at vi nå kunne tilby kundene ende-til-ende IT-tjenester, inkludert teknologi- og ledelsesrådgivning, systemintegrasjon og IT-outsourcingtjenester.

I løpet av denne perioden beveget vi oss også over i markedet for forretningsprosesstjenester og posisjonerte oss for den spirende globaliseringstrenden.

1996–2006

I 1996 omfattet CGIs klientell verdens fremste selskaper innen utvalgte bransjer, og fokuset vårt var på å bygge en kritisk masse i viktige kundegeografier, opparbeide dybdekunnskap om kundenes forretningsområder og utvikle spesialiserte tjenester og innovative løsninger.

Mens IT-bransjen raskt modnet og globaliseringen og konsolideringen økte, fokuserte vi på å gjennomføre vår «bygg og kjøp» vekststrategi, det vil si vokse både gjennom organisk vekst («bygg») og gjennom oppkjøp («kjøp») – en strategi vi følger den dag i dag.

2006 til i dag

Dette tiåret markerer en fortsatt opprettholdelse av grunnelementene som hjelper alle CGIs interessenter med å lykkes, og oppfyllelsen av CGIs strategiske målsetting om å doble selskapets størrelse.

I 2010 kjøpte CGI Stanley Inc., inkludert Stanleys dattervirksomheter Oberon og Techrizon. Oppkjøpet doblet nesten størrelsen på CGIs virksomhet i USA. I tillegg skapte kombinasjonen av talent og egenskaper videre mulighet for vekst i det viktige føderale markedet i USA.

To år senere gjennomførte vi vårt største oppkjøp noensinne og fusjonerte med det britiske forretnings- og teknologitjenesteselskapet Logica. Oppkjøpet økte antallet profesjonelle medarbeidere fra 31 000 til 65 000 og førte til større tilstedeværelse, tjenestekapasitet og ekspertise for våre kunder i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia. Med dette ble vi verdens femte største uavhengige selskap innen IT- og forretningsprosesstjenester.

I dag, med, sterk ekspertise i alle markedene vi har fokusert på, og fullstendige IT-tjenester, kan CGI tilfredsstille kundenes forretningsbehov hvor som helst og når som helst. Vi gjør fortsatt vårt beste for at våre kunder, medlemmer og aksjonærer skal anse oss som et ledende selskap i verdensklasse innen IT- og forretningsprosesstjenester (BPS). Selv om vi holder oss til verdiene og fundamentet vårt, fortsetter CGI å tilpasse seg slik at vi på best mulig måte kan forholde oss til endringer i IT-markedet, kundenes lokale og globale forretningsklima og forventningene til våre profesjonelle medarbeidere og aksjonærer.